Üye Kullanıcı Sözleşmesi

www.pazarbulutu.com (bundan böyle ‘site’ olarak anılacaktır.) web sitesini ziyaret eden ve siteyi üye olarak kullanan kullanıcılar aşağıdaki sözleşme maddelerini okumuş, anlamış, kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

  1. Taraflar ve Tanımlar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan pazarbulutu.com (bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır) Üye Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır), pazarbulutu.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ve işleten Esentepe Mh. Keskin Kalem Sk. Arya Plaza No:17 K:1 D:2/A Şişli/İstanbul adresinde mukim Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı(bundan böyle kısaca “Ayaner” olarak anılacaktır)  ile Site’ye üye olan Kullanıcı arasında(bundan böyle kısaca “Üye Kullanıcı”), Site’yi üye olmak amacıyla ziyaret eden kullanıcının sitenin bulunduğu elektronik ortamda https://pazarbulutu.com/site-uyelik-kaydi/ adresindeki formu doldurmasının ardından sistem tarafından kullanıcının verdiği bilgilerin kontrol edilerek e-mail adresinin onaylanması anında düzenlenmiştir.

Ayrıca Site’ye üye olarak, Site Kullanım Şartları’nın ve Bu sayfadaki Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

  1. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu www.pazarbulutu.com internet sitesindeki hizmetlerde kullanılmak üzere üyelik işlemi ile sitenin kullanılması hükümlerinin belirlenmesine yöneliktir.

  1. Sözleşmenin Hükümleri

3.1. Üyelik, Site’yi üye kullanıcı olarak kullanmak isteyen kişi tarafından, Site’ye üye olmak için bir kullanıcı adı belirleyerek e-posta adresini https://pazarbulutu.com/site-uyelik-kaydi/ linkindeki kayıt formuna girerek kaydı başlatması ve girilen e-mail adresine sistem tarafından gönderilen onay mailindeki onay linkine tıklaması ile Site’ye üyelik tamamlanır ve Üye Kullanıcı statüsü kazanılır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Üye Kullanıcı Sözleşmesin’de tanımlanan Üye Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

3.2. Kullanıcı olma hak ve yetkisi : Site’de yetkilisi ya da ilgilisi oldukları firma için bir tanıtım sayfası oluşturmak isteyen kullanıcılar için ilk adım sitede üyelik işlemini tamamlamaktır. Ardından ücretli ve ücretsiz paketlerden birisini seçerek firma bilgilerini https://pazarbulutu.com/is-listesine-ekle/ linkini kullanarak üye kullanıcılar sisteme yükleyebilirler. 

3.3. Firma tanıtım sayfası yayını : Sitede üyeliği onaylanan ve sisteme giriş yaparak https://pazarbulutu.com/is-listesine-ekle/ sayfasında ücretli ya da ücretsiz bir hizmet pakedi seçen üye kullanıcı firma bilgilerini girerek sisteme ön yüklemesini yapar. İçerikler site yönetimi tarafından incelenerek yayına alınır. Site yönetimi uygun görmediği bir içerik gördüğünde revizyonu için bildirimde bulunabilir ya da direkt sistemden silebilir. Üye Kullanıcı, firma tanıtım sayfası yayını için ücretli bir paket üzerinden satın alma işlemi yaptıysa ve içerikler site yönetimi tarafından onaylanmazsa, red işleminin yapılmasının ardından 3 gün içinde ödeme yapılan kredi kartına iade işlemi başlatılır. Ödeme meblağının kredi kartı hesabına iade süresi ilgili bankaların prosedürleri çerçevesinde belirlenir.

3.3. Üye 18 yaşın üzerinde olduğunu, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini anladığını ve şartları kabul etmiş sayılmaktadır. Site üzerinden ürün/hizmet alımı yapılması ve Üye Kullanıcı olunması için 18 yaşının doldurulması gerekmektedir.

3.4. Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamı, Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile Site’de bulunan kullanımla ilgili açıklanan, yayınlanan duyurular, uyarılar ve bilimum açıklamalardır.

  1. Hak ve Yükümlülükler

4.1. Üye Kullanıcı, Site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

4.2. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. Üye Kullanıcılar kendi panelleri üzerinden dahili MESAJLAŞMA uygulaması ile birbirlerine mesaj gönderebilirler. Üye Kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajların mahiyetinde dikkat etmeleri gerekenler 4.1. maddesinde belirtilmiştir. 

4.3. Üye Kullanıcı, Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Üye Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, ihlale konu olan bilgilerin Ayaner’in gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Ayaner’den tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.4. Üye Kullanıcı Site’ye kayıt olurken doğru bilgiler vermek zorundadır. Üye Kullanıcı siteye eklenmesi için sisteme bilgilerini kaydettiği firmanın ilgilisi ya da yetkilisi olduğunu kabul ve beyan eder.  Siteye Üye Kullanıcı Sözleşmesi ‘ni kabul ederek üye olan Üye Kullanıcı’ların siteye ekledikleri firma tanıtım sayfası içeriklerinde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarının kullanımını haiz olduklarını kabul ve beyan ederler. Ayaner Üye Kullanıcının firma yetkilisi ya da ilgilisi olup olmadığı ile ilgili ekstra resmi evrak talep edebilir. ( vergi levhası, ticaret sicil belgesi, yetkili kişi imza sirküleri, marka tescil belgesi vb. ) pazarbulutu.com Site yönetimi doğru bilgi vermediğini ya da başkasına ait bilgilerle kayıt olduğu ya da başkasına ait bir firmanın bilgilerini siteye yüklediği anlaşılan Üye Kullanıcının üyeliği sonlandırılabilir ve ücretli bir paket üzerinden ödeme yaptıysa ücret iadesi yapılmaz.

4.5. Üye Kullanıcı Site üyeliğinde belirlediği e-mail ve şifre bilgilerini güvenli bir şekilde saklamak zorundadır. Aksi halde oluşabilecek güvenlik ihlali ve veri kayıplarından AYANER sorumlu tutulamaz.

4.6. Ayaner, Site’de sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili fiyatları üzerinde önceden haber vermeksizin istediği zaman değişiklik yapabilir.  Değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

4.7. Ayaner, Üye’nin Üyelik Sözleşmesi konusu hizmetlerden, teknik arızalar ve mücbir sebepler dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8. Üye, aksini Ayaner’e Site’de yer alan iletişim bilgilerini kullanarak iletmediği sürece Site dahilinde sunulan ticari faaliyetleri kapsamında sunduğu hizmetleri ve Site’nin Üye Kullanıcı olarak kullanılmasıya ilgili sunduğu hizmetleri Üyelik Sözleşmesi yükümlülükleri çerçevesinde yerine getirmek amacı ile e-mail,telefonla arama,SMS vb. iletişim kanalları ile kendisi ile irtibata geçilmesini kabul ve beyan eder.

4.9. Ayaner, Üye Kullanıcıların iletişim bilgilerini üçüncü parti kişi,kurum ya da kuruluşlarla paylaşmaz. 

4.10. Ayaner, Site’de üyelik gerçekleştirmiş olan Üye Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek adına, hizmet ve ürünleri geliştirmek ve Site kullanımını kolaylaştırmak adına, Üye’lerin özel tercihlerine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda kullanmak üzere Üyeler’in kişisel verilerini kullanabilir ve Üye’lerin Site dahilinde yaptıkları hareketlerin kaydını tutma hakkını saklı tutar.

  1. Mücbir Sebep

5.1. Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Ayaner, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Doğal afetler (deprem, sel, seylap, kasırga vb.), sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalıklar, mevzuatla getirilen getirilen yasaklamalar ve engellemeler, ablukalar, ambargolar, kişilerin özel mal varlığına büyük çaplı ve tamamen el koymalar, büyük ekonomik krizler, kazalar, hırsızlıklar, yangınlar , sel, terör, deprem, olumsuz hava koşulları, telekomünikasyon altyapılarına ulusal çapta yapılan hacking saldırıları “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır. Mücbir Sebep’lerin devam ettiği süre zarfında Taraflar’ın işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

  1. Sözleşmenin Feshi

6.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi Üye’nin üyeliğini iptal etmesi, Ayaner tarafından üyeliğinin iptal edilmesine karar verilmesi ya da Ayaner’in Site’yi tamamen kapatana kadar yürürlükte kalacaktır. Ayaner Üye’nin Üyelik Sözleşmesi şartlarına ve maddelerine aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde Ayaner Üyelik Sözleşmesini tek taraflı fesh edebilir.

6.2. İşbu Sözleşme Üye’nin Site’ye üyelik yaparken kayıt ettiği ve deklare ettiği e-mail üzerinden Site iletişim sayfasında belirlenen Ayaner’e ait mail adresine Üyelik iptali talebini iletmesi halinde 3 gün içinde Ayaner Üye’nin iletişim bilgisine süreç ile ilgili bilgi verecektir. Talebin ulaşmasını takiben maksimum 7 gün içinde Üye’nin üyelik bilgileri Site’den tamamen silinecektir.

  1. Tebligat

7.1. İşbu Sözleşme kapsamında taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Ayaner’e ait bilgi@pazarbulutu.com e-mail adresine ya da Ayaner’in Esentepe Mh. Keskin Kalem Sk. Arya Plaza No:17 K:1 D:2/A Şişli/İstanbul adresine ve Üye’nin üye olurken sisteme kaydettiği e-mail adresine ve belirttiği adresine yapılacaktır. Üye, Site’ye üye olurken kaydettiği e-mail adresinin ve tanımladığı ikamet adresinin doğru olduğunu, değişmesi durumunda 7 gün içinde yazılı olarak Ayaner’e bildireceğini, aksi halde sistemde kayıtlı e-mail ve ikamet adresine yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. 

  1. Yetkili Mahkeme

8.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul(Anadolu) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.